Ласка 2001 Стара Загора, Продажба и сервиз на гуми и джанти за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, 4х4
Ласка 2001, Гуми и Джанти за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, 4х4

Широчината на гумата

е разстоянието между двете страни на напомпана гума в най-широката й част. Измерва се в милиметри.


Височината

е равна на разстоянието между вътрешния ръб на гумата и най-високата част на грайфера, при липса на приложен натиск върху гумата. Измерва се в милиметри.

 

Вътрешният диаметър

е равен на диаметъра на вътрешния ръб на гумата. Измерва се в цолове (инчове).

 

Пропорционалното отношение е показател, който се получава по формулата: (височина/широчина) x 100.

При липса на стойност за пропорционалното отношение се приема пропорционално отношение 82.


Например: 155 R 13 = 155 / 82 R 13

леки автомобили     165 / 70 R 13 55 H

165 / 70 R 13 55 H
Широчина на гумата в мм   Пропорционално отношение Радиална конструкция на каркаса Вътрешен диаметър на гумата в цолове (инчове) Товарен индекс Скоростен символ

 

товарни автомобили     185 / 65 R 16 106 / 104 L LT

185 / 65 R 16 106 / 104 L LT
Широчи-на на гумата в мм
Пропор-
ционално отноше-
ние
Радиална конструк-
ция на каркаса
Вътре-шен диа-метър на гумата в цолове (инч.)
Товарен индекс - единич-
на гума
Товарен индекс - двойни гуми
Скоро-стен символ

Знак за леко-

товарно предна-
значение

 

 

 

 

 

Ласка 2001, Гуми и Джанти за леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили, 4х4